دانلود اپلیکیشن اندروید روان پویا

درباره ما

روان درمانگر ارغوان عالمین

حوزه های مشاوره :

عضویت در انجمن ها :

سوابق تحصیلی :

مواجه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و …. اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس سردرگمی، اضطراب و افسردگی است. همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، اما دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره روان پویا ، با توجه به ضرورت های فوق فعاليت خود را آغاز نموده و در حال حاضر این مرکز زیر نظر :

درمانگر و مشاور خانواده ارغوان عالمین

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه سراسری تهران عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

دارای تخصص در زمینه های اختلالات فردی ، افسردگی، اضطراب، عدم اعتماد به نفس، مدیریت خشم،  خودآزاری، از دست دادن نزدیکان، استرس و ترس های واهی ، روابط خانوادگی، عاطفی ، خشونت خانگی، جدایی، طلاق، زوج درمانی و خیانت ، روابط عاطفی و مشاوره پیش از ازدواج می باشد

در راستاي اين هدف مرکز روانشناسی روان پویا خدمات زیر  را ارائه می دهد: