پکیج های مشاوره تلفنی

مرکز مشاوره روان پویا قصد دارد تا با ارائه مشاوره تلفنی برای آن دسته از مراجعینی که امکان مشاوره حضوری را ندارند، خدمات مشاوره تلفنی ارائه دهد. همچنین برای سهولت و جلوگیری از قطع نا تمام مشاوره و درگیر نشدن در پروسه مکرر پرداخت، پکیج هایی در ذیل برای مراجعین در نظر گرفته شده است.

مراجعین می توانند پکیج را خریداری کرده و در روزهای یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۸ تماس گرفته و مشاوره خود را دریافت کنند.